İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım Süreci

Luna A.Ş işe alım sürecinin temel amacı, İnsan Kaynakları Politikamızla uyumlu, açık pozisyonların gerektirdiği kişisel /mesleki bilgi ve yetkinliklere sahip, ekip çalışmasına ve kendisini geliştirmeye açık kişileri bünyemize kazandırmaktır. 

İhtiyaç duyulan pozisyonların gerektirdiği nitelikler doğrultusunda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Pozisyonlara göre değerlendirme süreci farklılık göstermektedir. İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili birim yöneticileri tarafından yapılan görüşmeler, değerlendirmeler ve referans araştırmaları sonucunda tüm süreçleri olumlu sonuçlanan adaylara iş teklifi mektubu ile dönüş yapılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmeleri, her gün değişen iş koşullarında başarılı olabilmeleri için iş yaşamları boyunca gelişimlerine destek vermeye ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya, geliştirmeye odaklanıyoruz. 

Mesleki gelişimde sürekliliği, şirketimizi geleceğe taşıyacak olan büyük bir güç olarak görüyor ve eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak için çalışıyoruz.

Oryantasyon

Luna A.Ş’ de eğitim süreci işe başlayan çalışanımızın yapacakları işe ve şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini benimsemesi için uygulanan “Oryantasyon Programı” başlamaktadır.  

Amaç, yeni personellerimize oryantasyon sürecinde Luna değerlerini tanıtmak, firmaya, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine güvenmelerini sağlamak, iş motivasyonu kazandırmaktır.

Mesleki Gelişim ve İngilizce Eğitim Desteği

Tüm eğitimler işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak bireyin profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek şekilde planlanır. Alanlarında uzmanlaşmak için yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen çalışanlarımıza iş planlarına göre izin imkanı sağlanmaktadır.

Şirketimiz,  “Görev Tanımı” dâhilinde mesleki gelişim kursu / sertifika programlarına ya da İngilizce kurslarına katılmak isteyen çalışanlarına devam ve başarı zorunluluğu kriterlerine uygunluk sağlaması durumda maddi destek sağlamaktadır. 

Staj Olanakları

Luna A.Ş bünyesinde üniversite ve yüksekokul öğrencileriyle birlikte, öğrenimi devam eden mesleki ve teknik lise öğrencilerine staj olanağı tanınmaktadır.

Yapılan başvurular, ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak, alımın yapılacağı departmanların yöneticileri tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen her öğrenci, Başvuru Formu’nu Luna İnsan Kaynakları Departmanına bizzat başvurarak kendisi doldurabilir veya başvuruları için özgeçmişlerini ik@luna.tr.com adresine gönderebilirler.