30000000
ÜRÜN ÇEŞİDİ
+ 0
ÇALIŞAN SAYISI
+ 0
KAPALI ÜRETİM ALANIMIZ
+ 0 M2
PİYASAYA SUNULAN SAYAÇ SAYISI
+ 0

KADININ GÜCÜ

Sürdürülebilir kaliteye büyük ölçüde katkı sağlayan kadın çalışanlarımızı, toplumun ve şirketimizin ilerlemesinde önemli etkileri olan üyeler olarak görüyor ve Luna A.Ş olarak kadın istihdamını destekliyoruz.

Kadın istihdam oranımız her geçen gün daha da artmakta olup, toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeğinin göz ardı edilemez gücünü önemsiyor, üretim ve yönetime doğrudan katkı sağlayan ileri görüşlü, güçlü ve üretken kadınların aktif olduğu bir çalışma alanında faaliyetlerimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.

Luna A.Ş olarak, cinsiyetten bağımsız iş değerlendirmesi sonucu eşit şartlarda eşit ücretlendirme politikamız ile istihdamda kadın gücüne inanıyor, kadınların onurlu, güvenli ve adil koşullarda çalışma özgürlüğüne fırsat verilmesini insan refahının ayrılmaz bir parçası olarak kabul görüyoruz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Luna A.Ş olarak sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye önem veriyor ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.  “Sürdürülebilir Kalite” kavramını temelimize alarak tüm faaliyetlerimiz sonucunda meydana gelen çevresel etkilere minimuma indirmek ve çevremizin korunmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gelişen teknolojiyi takip ederek hem tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutuyor, hem de çevresel etkileri minimuma indiriyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirerek sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi amaçlıyoruz.