Kalite Politikası

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz ve zamanında yerine getirebilmek, hedeflerimiz doğrultusunda ürün hazırlamak, piyasa
rekabet koşulları altında kullanıma uygun mamülleri piyasaya sunmak, kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşmak ve maliyetlerin
düşürülmesi amacıyla kalite politikamızın ana hatları;

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması,
  • Müşteri istekleri ve pazar verileri ile en uygun kullanımlı ürünlerin tasarlanması, ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi,
  • Şirket çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
  • Şirket karımızın arttırılması ve uygun teknolojiyi içeren yatırımların yapılması,
  • Çalışanlarımızın tatmin seviyelerinin yükseltilmesi,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde tüm personelin katılımı ile sürdürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
  • İmalatını gerçekleştirdiğimiz ölçü aletleri ve bunlara ait tipleri yasal şartları karşılaması,
  • Üretimini yaptığımız ölçü aletlerinin tip onayı ve resmi şartları karşılaması,

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi ’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic A.Ş. çalışanları olarak hepimizin görevidir.